(1)
Бобела, Н.; Вірченко, Г.; Оліферчук, О. ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМЕТРІЯ. ПГІГОІВ 2022, 1, 75-80.