(1)
Терещук, . М. ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРАВОСЛАВНОМУ ЦЕРКОВНОМУ УПРАВЛІННІ. ПГІГОІВ 2022, 1, 170-173.