Лисенко, К. ., & Верещага, В. (2023). ВІСІМ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ NURBS-КРИВИМИ І ТОЧКОВИМИ ПОЛІНОМАМИ. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII), 13–16. вилучено із http://jagegip.kpi.ua/article/view/281621