[1]
Т. Надкернична, В. Луцкевич, і В. Луцкевич, «3D МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОГРАМІ BLENDER», ПГІГОІВ, т. 1, вип. 11, с. 137–139, Лип 2022.