[1]
О. Петріченко і Л. Овсієнко, «СПРЯЖЕННЯ КРИВИХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ КРИВИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ», ПГІГОІВ, т. 1, вип. XII, с. 75–79, Чер 2023.