ДО ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСІ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА» ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

вища технічна освіта, інженерна та комп’ютерна графіка, параметричне геометричне моделювання, система AutoCAD, структурно-параметричне формоутворення технічних об’єктів

Анотація

У статті подано базові відомості щодо розробленої методики ознайомлення студентів вищих технічних навчальних закладів з основами параметричного геометричного моделювання. Запропоновані прийоми наведено на прикладі AutoCAD як доволі популярної та зручної для початкового вивчення системи автоматизованого проектування. Акцентовано важливість висвітлення методології параметричного формоутворення в курсі «Інженерна та комп’ютерна графіка». Зазначено, що розглянутий випадок двовимірних побудов плоского контуру поширюється й на відповідне моделювання у тривимірному просторі для створення твердотільних комп’ютерних об’єктів. Окреслено перспективи застосування набутих студентами навичок автоматизованого параметричного формоутворення для подальшого виконання ними курсових і дипломних проектів.

Біографії авторів

Володимир Ванін, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Д.т.н., професор

Геннадій Вірченко, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки, фізико-математичний факультет 

Маргарита Лазарчук, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки, фізико-математичний факультет

Збірник доповідей  ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності» –  Випуск 11. – 198 с. з іл.

Опубліковано

2022-07-19

Як цитувати

Ванін, В., Вірченко, Г., & Лазарчук, М. (2022). ДО ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСІ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(11), 71–74. вилучено із http://jagegip.kpi.ua/article/view/260606