Редакційний штат

Д.т.н., професор Ванін В.В., декан фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", акдемік ГО "Національна Академія наук вищої освіти України"
Д. т.н., професор Вирченко Г.А., завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, фізико-математичний факультет НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Д.т.н. професор Юрчук В.П,, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, фізико-математичний факультет НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"