ТРАНСПОРТУВАННЯ ЧАСТИНКИ РУХОМОЮ ХВИЛЯСТОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Автор(и)

  • Тетяна Воліна Національний університет біоресурсів і природокористування України, (Україна, м. Київ), Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0001-8610-2208

Ключові слова:

частинка, хвиляста поверхня, колові коливання, диференціальні рівняння, кінематичні параметри

Анотація

у статті досліджуються закономірності руху матеріальних частинок по хвилястій поверхні з поперечним перерізом у вигляді синусоїди під час її колових поступальних коливань в горизонтальних площинах. Складено диференціальні рівняння відносного переміщення частинки, які розв’язано чисельними методами. Побудовано траєкторії ковзання частинки по поверхні та графіки її реакції. Частковим випадком поверхні є площина, а траєкторією ковзання частинки є коло. Знайдено аналітичний вираз для визначення його радіуса. При колових коливаннях хвилястої лінійчатої поверхні з поперечним перерізом у вигляді синусоїди відносною траєкторією частинки після стабілізації руху може бути замкнена або періодична просторові криві. Для уникнення відриву частинки від поверхні потрібно задавати режим коливань, який враховує форму поверхні та кінематичні параметри коливань. При діаметрі кола, яке описують усі точки поверхні при її коливанні, рівному періоду синусоїди, траєкторією відносного руху частинки може бути періодична крива. У цьому випадку частинка рухається в напрямі, близькому до поперечного, долаючи впадини і гребні поверхні. У інших випадках траєкторією є замкнена просторова крива, горизонтальна проекція якої близька до кола. Знайдені аналітичні залежності дозволяють визначати вплив конструктивних та технологічних параметрів поверхні на траєкторію руху частинки по ній.

Біографія автора

Тетяна Воліна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, (Україна, м. Київ), Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)

к.т.н., доцент

Збірник доповідей  ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності» –  Випуск 11. – 198 с. з іл.

Опубліковано

2022-07-19

Як цитувати

Воліна, Т. (2022). ТРАНСПОРТУВАННЯ ЧАСТИНКИ РУХОМОЮ ХВИЛЯСТОЮ ПОВЕРХНЕЮ. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(11), 85–94. вилучено із https://jagegip.kpi.ua/article/view/260641