ПОБУДОВА ПОЛОЖЕННЯ ТОЧОК З ВІД’ЄМНИМИ КООРДИНАТАМИ У ЛІВОМУ І ПРАВОМУ НАПІВПРОСТОРАХ

Автор(и)

Ключові слова:

комплексні координати точки, епюр Гаспара Монжа, побудова точки в просторі, повний простір, лінії зв'язку, обернена побудова, точки з від'ємними координатами, октанти розміщення точок

Анотація

Завжди, при проведенні перших лекцій, студенти цікавляться як будувати точки в різних октантах, коли виникають запитання відносно від'ємних координат. Тому досить цікавим є методологія побудови даних точок, оскільки вона сприяє розвитку просторової уяви  студентів та становленню їх як науковців. Ще більше розвивається просторова уява, коли студент розглядує повний простір.

Біографії авторів

Володимир Юрчук, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Д. т. н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки, фізико-математичний факультет 

М.Г. Макаренко, КПІ ім. Ігоря Сікорського

к.т.н., доцент

Галина Баскова, КПІ ім. Ігоря Сікорського

старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та компютерної графіки, фізико-математичний факультет 

Д.О. Бабіков

Студент КПІ ім. Ігоря Сікорського

Збірник доповідей  ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності» –  Випуск 11. – 198 с. з іл.

Опубліковано

2022-07-19

Як цитувати

Юрчук, В., Макаренко, . М. ., Баскова, Г., & Бабіков, . Д. (2022). ПОБУДОВА ПОЛОЖЕННЯ ТОЧОК З ВІД’ЄМНИМИ КООРДИНАТАМИ У ЛІВОМУ І ПРАВОМУ НАПІВПРОСТОРАХ. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(11), 112–116. вилучено із http://jagegip.kpi.ua/article/view/260769